Cvičák neděle

06.11.2015 21:38

V neděli se cvičí normalně!

8:30 - Začátečníci - BORA a DARIO jsou přeřazeni do mírně pokročilích!

9:45 - Mírně pokročilí

11:00 - Pokročilí