CVIKY NA ZKOUŠKY

19.10.2013 21:32

na zkoušky :

-    přivolání

-    ovladatelnost na vodítku

-    ovladatelnost bez vodítka

-    sedni, lehni, stůj

-    za pochodu odložení - libov. poloha

 

-    na vodítku ve skupině

-    sedni, lehni, stan ve skupině

-    dlouhodobé odložení ve skupině

-    přenesení psa cizí osobou

-    chůze po nepříj. mat

-    překážka

-