Zítřejší výcvik 18.10 !! cvičíme - viz. níže

17.10.2020 18:25

NEDĚLE: 

08:10 - 09:10  *KURZ: ZÁKLADNÍ POSLUŠNOST 

09:20 - 10:20  *KURZ: ZÁKLADNÍ POSLUŠNOST 

10:30 - 11:30  *KURZ: ZÁKLADNÍ POSLUŠNOST 

11:45 - 12:45  *OTEVŘENÁ VÝCVIKOVÁ SKUPINA + omluvené hodiny - max 5 osob !!

přes dogres - nebo sms , nebo fcb. když bude plno - napíšu na web !

https://psiskolazafira.dogres.cz/trainings/68120VŠICHNI POVINĚ ROUŠKY !!!!/  2m rozestupy


Ode dne 14. října 2020 od 00:00 do dne 3. 11. 23:59 platí že:

NENÍ MOŽNÉ - aby se při hromadné akci sešlo více než 6 lidí a to platí pro vnitřní i vnější prostory - hromadná akce je také trénink dětí

NENÍ MOŽNÉ - aby byly v provozu vnitřní sportoviště (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, tréninková zařízení apod.) 

NENÍ MOŽNÉ - aby byly v provozu vnitřní prostory venkovních sportovišť, posiloven a fitness center

JE MOŽNÉ- aby byly v provozu vnější sportoviště

JE MOŽNÉ - aby byly konány tréninky ve vnějších prostorech (např. venkovní hřiště nebo jiné venkovní sportoviště, příp. neoznačený venkovní prostor) v maximálním počtu 6 osob (tedy např. 5 + trenér)


Nabádáme pořadatele sportovních akcí, provozovatele sportovních zařízení, trenéry, sportovce a další osoby, které se budou sportovní činnosti účastnit, aby dodržovali veškerá hygienická doporučení a dbali na co možná největší ochranu proti nákaze.