KURZ: KLIKR TRÉNINK ( operantní podminování, shaping )

KURZ: KLIKR TRÉNINK ( operantní podminování, shaping )

ještě připravujeme !! PŘIHLÁŠKA a DALŠÍ INFO BUDE CO NEJDŘÍVE !!


Jak klikr funguje?

Klikr funguje na principu Pavlovského klasického podmiňování. Jedná se jednoduché spojení dvou podnětů. Pes se učí, že jeden podnět předchází druhému. Podmíněný podnět (zvuk zvonečku) předchází nepodmíněnému podnětu (žrádlo). Díky spojení dochází k tomu, že pes má již u podmíněného podnětu (zvuk) stejnou reakci jako kdyby dostával nepodmíněný podnět (žrádlo). Ruský akademik Pavlov ho popsal právě u slintajích psů, kteří začali slintat, již při zaznění signálu, které označovalo příchod žrádla (viz. obr.). 

Znamená to tedy, že signál pro odměnu (zvuk klikru) vyvolá stejnou reakci v mozku psa, jako kdyby si myslel, že už má právě fyzicky žrádlo. Klikr je tedy odměna. Není to samozřejmě fyzická odměna, ale díky Pavlovskému podmiňování jsme mozek psa oklamali a pes si myslí, že opravdu dostal fyzickou odměnu. Klikr má v tuto chvíli funkci tzv. sekundárního posilovače. V lidském světě je například dobrý příklad zvuk vrtačky u zubaře. Znáte to? Nějaký zvuk Vám ho připomene a hned cítít bolest (emoce), i když fyzicky Vám do zubů nikdo nevrtá. Nedokážete to ovládat vůli... to je síla klasického podmiňování. Stejným způsobem funguje klikr, ale samozřejmě ve spojení s pozitivními emocemi (pocit štěstí).

Proč potřebujeme signál pro odměnu (klikr)?

  • z důvodu času - odměnit psa včas (u vysvětlování je nutné do 0,5s)
  • z důvodu místa - odměnit psa na vzdálenost
  • z důvodu komunikace - pes bohužel neumí česky, signál pro odměnu je jasná informace pro psa, které rozumí
  • z důvodu oddělení motivace od chování - aby nám pes nefungoval pouze, pokud vidí pamlsek nebo míček
  • z důvodu variabilního odměňování - proměnlivé odměňování

Jaké má klikr funkce?

  • komunikace - znamená pro psa "ANO"
  • odměna - vyvolá totožné emoce jako fyzická odměna
  • označovač - odmění přesně ve chvíli a v místě, kde chceme
  • ukončení chování - v základním konceptu klikr vždy znamená zároveň konec chování
  • místo odměny - dává informaci psovi, kde se nachází fyzická odměna (nejčastěji u psovoda)

Musí to být vždy klikr?

Signálem pro odměnu nemusí být jen klikr, ale dá se říct, že cokoliv, když dojde právě ke spojení nepodmíněného podnětu (odměny, která vyvolá pocit štěstí) s nepodmíněným podnětem (signál pro odměnu). A signálem pro odměnu tedy může být

klikr, píšťalka, gesto, laser, slovo atd.