Nabídka výcviku

  • PSÍ ŠKOLA ZAFIRA se zabývá výcvikem psů všech ras, velikostí a různého věku již od roku 2008.
  • Kladu velký důraz na individualitu celého týmu. ( psovod - pes )
  • Trénink veden formou moderního tréninku = pochopit zvíře, jeho potřeby, komunikaci bez násilí!
  • Necvičíme na kvantitu, ale na kvalitu , nejsme velká psí škola, ani velký cvičák
  • Zázemí pro psovody: parkování přímo u cvičiště, velká travnatá plocha, krytá hala, překážky, wc, klubovna.
  • Rychlost a způsob Vašeho učení závisí individuálně na potřebách, zkušenostech a dovednostech každého týmu.


KURZ: Základní výcvik - školka, komunikace, spolupráce / 1 x teorie , 8x praxe každou neděli ráno. 

Výcvik věnovaný základním povelům psa, jeho výchově, socializaci, komunikaci a spolupráci mezi psem a psovodem.

KURZ: Pokročilý výcvik / 8x praxe

Skupina je navazující po základním kurzu. Upevnění základních povelů. Prohloubení znalosti ve výcviku, učení dalších, složitějších cviků. Výcvik probíhá v neděli dopoledne.

Otevřená skupina / rezervační systém 

Skupina k prohloubení znalosti z předešlých kurzů ( výcviků ), socializaci a k získání nových cviků a dovedností.

Přihlášení přes: https://psiskolazafira.dogres.cz/

Postup: 1) přihlásíte se do portálu, 2) potvrdím Vám účast ! 3) zaplaťte na účet libov. počet hodin ( 1 Kredit = 1 hodina ). 4) přihlaste se na trénink.

INDIV. HODINY / po TEL. domluvě

Řešení problémového, nežádoucího chování psa, nebo pro klienty, kteří hledají soukromý , intenzivní trénink.

Hodiny po domluvě přes tel., email.

Psí sporty, příprava na výstavy, výcvik jiných druhů zvířat, poradenství, Canisterapie, aj. / po domluvě

Výcvik dle požadavků a výběru klienta.

SKUPINA: Příprava na zkoušky 

Speciální skupina, která je věnována nejvyššímu výcviku - metodiky, principy, shaping,